Klub Strzelectwa Sportowego Komandor

dodano: 31 sierpnia 2021 w kategorii: Imprezy i wydarzenia

III RUNDA VIII TURNIEJU STRZELECKIEGO „ZIMA W EMJOT”

Zapraszamy na III Rundę Turnieju Strzeleckiego "Zima w EMJOT". Zawody odbędą się 18 września 2021 roku.


VIII TURNIEJU STRZELECKIEGO „ZIMA W EMJOT” CHORZÓW 2020/2021

1. Cele zawodów:

1) Popularyzacja sportu strzeleckiego.

2) Doskonalenie umiejętności strzeleckich entuzjastów strzelectwa.

3) Konsolidacja środowisk strzeleckich.

2. Organizator zawodów: EMJOT Chorzów, KSS KOMANDOR Katowice.

3. Termin i miejsce zawodów:

 • 18.09.2021 r. (sobota)
 • Miejsce zawodów: Strzelnica firmy EMJOT Chorzów – Park. Aleja Harcerska 3B
 • Czas rozpoczęcia zmian:
  • I. zmiana godz. 08.30
  • II. zmiana godz. 09.00
  • III. zmiana godz.09.30
  • IV. zmiana godz. 10.00
  • V. zmiana godz. 10.30
  • VI. zmiana godz. 11.00
  • VII. zmiana godz. 11.30
  • VIII. zmiana godz. 12:00
  • IX. zmiana godz. 12.30
  • X. zmiana godz. 13.00

4. Konkurencja:

 • Cel : 4 tarcze Ts-2 od „7” (czarne pole)
  • odległość 25 m,
  • postawa stojąc z wolnej ręki lub oburącz,
  • czas 4 min,
  • ilość nabojów: 20 szt. (4 x 5),
  • 3 strzały próbne w czasie 1 min. do jednej z tarcz

5. Broń

 • Pistolet (rewolwer) kaliber: od 7,62 do 9 mm,
 • Minimalny opór języka spustowego 1000 g.

6. Uczestnictwo

 • Do udziału w zawodach uprawnione są osoby zaproszone oraz zgłoszone w ustalonym terminie.

7. Opłata startowa

 • Przed przystąpieniem do zawodów uczestnicy wnoszą opłatę startową w wysokości 40,- PLN – członkowie klubu 20 zł.

8. Zgłoszenia

 • Każdy z zawodników zapisuje się na stronie: https://strzelnica.onfly.pl wpisując w miejsce „ID zawodów” hasło: zawody.
 • Wszelkie problemy techniczne prosimy zgłaszać na adres: kontakt@ksskomandor.pl.
 • Ze względów logistycznych udział w rundzie uprzejmie prosimy dokonywać do dnia 15.09.2021 r.

9. Postanowienia końcowe

 • Ze względu na zagrożenie pandemiczne wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania wprowadzonych zaleceń pandemicznych oraz regulaminu strzelnicy i regulaminu zawodów. W związku z tym, prosimy o punktualne przybycie na zawody zgodnie z dokonanymi rezerwacjami i opuszczenie strzelnicy niezwłocznie po zakończeniu swojej konkurencji.
 • Wszelkie informacje dotyczące przebiegu zawodów będą ukazywać się na stronie internetowej KSS KOMANDOR www.ksskomandor.pl oraz „EMJOT” Chorzów www.strzelnica.com.pl.
 • Zawody zostaną przeprowadzone według powyższego regulaminu oraz przepisów technicznych Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
 • Biorący udział w zawodach muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i terminów poszczególnych rund.

Organizatorzy