Klub Strzelectwa Sportowego Komandor

dodano: 21 października 2021 w kategorii: Imprezy i wydarzenia

REGULAMIN IX TURNIEJU STRZELECKIEGO „ZIMA W EMJOT”

Termin i miejsce zawodów: I runda 27.11.2021 r. (sobota), II runda 11.12.2021 r. (sobota), III runda 15.01.2022 r. (sobota), IV runda 5.02.2022 r. (sobota)...


1. Cele zawodów:

 1. Popularyzacja sportu strzeleckiego.
 2. Doskonalenie umiejętności strzeleckich entuzjastów strzelectwa.
 3. Konsolidacja środowisk strzeleckich.

2. Organizator zawodów: „EMJOT” Chorzów, KSS „KOMANDOR” Katowice.

3. Termin i miejsce zawodów:

 • I runda 27.11.2021 r. (sobota)
 • II runda 11.12.2021 r. (sobota)
 • III runda 15.01.2022 r. (sobota)
 • IV runda 5.02.2022 r. (sobota)

Miejsce zawodów: Strzelnica firmy EMJOT Chorzów – Park. Aleja Harcerska 3B
Czas rozpoczęcia każdej rundy: godz. 09:00.

 • I zmiana godz. 09.00
 • II zmiana godz. 09.30
 • III zmiana godz. 10.00
 • IV zmiana godz. 10.30
 • V zmiana godz. 11.00
 • VI zmiana godz. 11.30
 • VII zmiana godz. 12.00
 • VIII zmiana godz.12.30

4. Konkurencje:

I runda

Cel: nr 1 tarcza Ts 2 (20×50); nr 2 tarcza Ts 2 (20×50) (oceniane tylko przestrzelin w czarnym)
Cele umieszczone w konfiguracji pionowej.

 • odległość 25 m.,
 • postawa stojąca, z wolnej ręki lub oburącz,
 • czas 4 minut,
 • ilość nabojów 20 szt. ( 2×10 ) po 10 do każdej tarczy,
 • 3 strzały próbne w czasie 1 minuty (do celu nr 1).

II runda

Cel: nr 1 tarcza PP-1 (Uwaga: centralna 10 będzie liczona jako 10, 10 będzie liczona jako 9, 9 będzie liczona jako 8, itd.) odległość 25 m,

 • postawa stojąc z wolnej ręki lub oburącz,
 • czas : 120 sek.
 • Ilość nabojów: 20 szt.
 • obowiązkowe wymiany magazynka,
 • 3 strzały próbne w czasie 20 sekund

III runda

Cel : 4 tarcze Ts-2 od „7” (czarne pole)

 • odległość 25 m,
 • postawa stojąc z wolnej ręki lub oburącz,
 • czas: 4 min,
 • Ilość nabojów: 20 szt. (4 x 5),
 • 3 strzały próbne w czasie 1 min. do jednej z tarcz.

IV runda

Cel: nr 1 tarcza 23p ; nr 2 tarcza Ts 2 (20×50). Cele umieszczone w konfiguracji pionowej

 • odległość 25 m,
 • postawa stojąc z wolnej ręki lub oburącz,
 • czas 3 min,
 • Ilość nabojów 20 szt. ( 2 x 10) po 10 do każdej tarczy,
 • 3 strzały próbne do jednej z tarcz w czasie 1 min.

FINAŁ

8 zawodników, którzy w rankingu „Turnieju” uzyskają najwyższą liczbę punktów. Za Imiejsce 15 pkt. II-13 pkt. III-12 pkt. IV-10 pkt. V-9 pkt. VI-8 pkt. VII-7 pkt. VIII-6 pkt. IX-5 pkt.
X-4 pkt. miejsca od 11-20 2 pkt. za udział 1 pkt. W przypadku uzyskania przez zawodników równej ilości punktów o kolejności decydują wyższe miejsca w rundach a następnie ilość „10”
centralnych, zwykłych itd.

Finał sportowy (zgodnie z przepisami ISSF) zostanie rozegrany bezpośrednio po zakończeniu IV rundy.

5. Broń i amunicja

Pistolet (rewolwer) kaliber: Runda I i III od 7,62 do 9 mm, runda II i IV oraz finał 9mm.. Minimalny
opór języka spustowego 1000 g. Organizator nie zapewnia broni i amunicji.

6. Uczestnictwo

Do udziału w zawodach uprawnione są osoby zaproszone oraz zgłoszone w ustalonym terminie.

7. Klasyfikacja zawodów

Tylko indywidualna. Miejsce zawodnika w rundzie określa suma uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje ilość „10” centralnych, zwykłych, 9 itd. Wyniki strzelania będą obliczane w obecności zawodnika. Protesty dotyczące wartości przestrzelin (zgłaszane ustnie sędziom oceniającym) będą rozstrzygane
natychmiast w obecności zawodnika. Decyzja sędziów oceniających w zakresie wartości przestrzelin jest ostateczna.

8. Trofea sportowe

Klasyfikacja indywidualna: za każdą rundę

I – III miejsca: medale, dyplomy

finałowa:

I – III miejsca: puchary,
I – VIII miejsca: dyplomy.
I-VI nagrody rzeczowe

9. Opłata startowa

Przed przystąpieniem do zawodów uczestnicy wnoszą opłatę startową w wysokości 40,- PLN od każdego zawodnika.

10. Zgłoszenia

Ze względów logistycznych udział w poszczególnych rundach zawodów uprzejmie proszę potwierdzać mailem: ksskomandor@o2.pl lub telefonicznie tel. kom. 720 170 870 do dnia:

 • I runda 25.11.2021 r.
 • II runda 29.12.2021 r.
 • III runda 13.01.2022 r.
 • IV runda 03.02.2022 r.

11. Postanowienia końcowe

Wszelkie informacje dotyczące przebiegu zawodów będą ukazywać się na stronie internetowej KSS KOMANDOR www.ksskomandor.pl oraz „EMJOT” Chorzów www.strzelnica.com.pl. Zawody zostaną przeprowadzone według powyższego regulaminu oraz przepisów technicznych Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Biorący udział w zawodach muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i terminów poszczególnych rund.

Organizatorzy

IX Zima w Emjot – Regulamin