Klub Strzelectwa Sportowego Komandor

dodano: 3 stycznia 2022 w kategorii: Imprezy i wydarzenia

ZAPRASZAMY NA III RUNDĘ IX TURNIEJU STRZELECKIEGO „ZIMA W EMJOT” CHORZÓW 2021/2022

Termin i miejsce zawodów: 15.01.2022 r. (sobota). Miejsce zawodów: Strzelnica firmy EMJOT Chorzów – Park. Aleja Harcerska 3B


1. Cele zawodów:

 1. Popularyzacja sportu strzeleckiego.
 2. Doskonalenie umiejętności strzeleckich entuzjastów strzelectwa.
 3. Konsolidacja środowisk strzeleckich.

2. Organizator zawodów: EMJOT Chorzów, KSS KOMANDOR Katowice.

3. Termin i miejsce zawodów:

 • 15.01.2022 r. (sobota)
 • Miejsce zawodów: Strzelnica firmy EMJOT Chorzów – Park. Aleja Harcerska 3B

Czas rozpoczęcia zmian:

 • I. zmiana godz. 08.30
 • II. zmiana godz. 09.00
 • III. zmiana godz.09.30
 • IV. zmiana godz. 10.00
 • V. zmiana godz. 10.30
 • VI. zmiana godz. 11.00
 • VII. zmiana godz. 11.30
 • VIII. zmiana godz. 12:00

4. Konkurencja:

Cel : 4 tarcze Ts-2 od „7” (czarne pole)

 • odległość 25 m,
 • postawa stojąc z wolnej ręki lub oburącz,
 • czas 4 min,
 • Ilość nabojów: 20 szt. (4 x 5),
 • 3 strzały próbne w czasie 1 min. do jednej z tarcz

5. Broń

 • Pistolet (rewolwer) kaliber: od 7,62 do 9 mm,
 • Minimalny opór języka spustowego 1000 g.

6. Uczestnictwo

Do udziału w zawodach uprawnione są osoby zaproszone oraz zgłoszone w ustalonym terminie.

7. Opłata startowa

Przed przystąpieniem do zawodów uczestnicy wnoszą opłatę startową w wysokości 40,- PLN – członkowie klubu
20 zł.

8. Zgłoszenia

Każdy z zawodników zapisuje się na stronie: https://strzelnica.onfly.pl/ wpisując w miejsce „ID zawodów” hasło: zawody

Wszelkie problemy techniczne prosimy zgłaszać na adres: kontakt@ksskomandor.pl, podając numer telefonu co przyśpieszy interwencję.

Ze względów logistycznych udział w rundzie uprzejmie prosimy dokonywać do dnia 14.01.2022 r.

UWAGA!!! Nie będzie możliwości zapisania się w dniu zawodów!!!

9. Postanowienia końcowe

Ze względu na zagrożenie pandemiczne wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania wprowadzonych zaleceń pandemicznych oraz regulaminu strzelnicy i regulaminu zawodów.

W związku z tym, prosimy o punktualne przybycie na zawody zgodnie z dokonanymi rezerwacjami i opuszczenie strzelnicy niezwłocznie po zakończeniu swojej konkurencji.

Wszelkie informacje dotyczące przebiegu zawodów będą ukazywać się na stronie internetowej KSS KOMANDOR www.ksskomandor.pl oraz „EMJOT” Chorzów www.strzelnica.com.pl

Zawody zostaną przeprowadzone według powyższego regulaminu oraz przepisów technicznych Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Biorący udział w zawodach muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i terminów poszczególnych rund.

Organizatorzy

ZAPRASZAMY NA III RUNDĘ (PDF)