Klub Strzelectwa Sportowego Komandor

dodano: 23 stycznia 2022 w kategorii: Imprezy i wydarzenia

ZAPRASZAMY NA IV RUNDĘ i FINAŁ IX TURNIEJU STRZELECKIEGO „ZIMA W EMJOT” CHORZÓW 2021/2022

Termin i miejsce zawodów: 05.02.2022 r.  (sobota).


1. Cele zawodów:

 1. Popularyzacja sportu strzeleckiego.
 2. Doskonalenie umiejętności strzeleckich entuzjastów strzelectwa.
 3. Konsolidacja środowisk strzeleckich.

2. Organizator zawodów: EMJOT  Chorzów, KSS  KOMANDOR Katowice

3. Termin i miejsce zawodów:

 • 05.02.2022 r.  (sobota)
 • Miejsce zawodów:  Strzelnica firmy  EMJOT  Chorzów – Park.  Aleja Harcerska 3B
 • Czas rozpoczęcia zmian:
  • I.      zmiana godz. 08.30
  • II.    zmiana godz. 09.00
  • III.   zmiana godz. 09.30
  • IV.   zmiana godz. 10.00
  • V.    zmiana godz. 10.30
  • VI.   zmiana godz. 11.00
  • VII. zmiana godz. 11.30
  • VIII. zmiana godz. 12:00

4. Konkurencja:

Cel: nr 1 tarcza 23p ; nr 2 tarcza Ts 2 (20×50). Cele umieszczone w konfiguracji pionowej

 • odległość 25 m,
 • postawa stojąc z wolnej ręki lub oburącz,
 • czas 3 min,
 • ilość nabojów 20 szt. ( 2 x 10) po 10 do każdej tarczy,
 • 3 strzały próbne do jednej z tarcz w czasie 1 min.

FINAŁ 8 zawodników, którzy w rankingu „Turnieju” uzyskają najwyższą liczbę punktów.

Za I miejsce 15 pkt. II-13 pkt. III-12 pkt. IV-10 pkt. V-9 pkt. VI-8 pkt. VII-7 pkt. VIII-6 pkt. IX-5 pkt. X-4 pkt. miejsca od 11-20 2 pkt. za udział 1 pkt. W przypadku uzyskania przez zawodników równej ilości punktów o kolejności decydują wyższe miejsca w rundach a następnie ilość „10” centralnych, zwykłych itd.

Finał sportowy (zgodnie z przepisami ISSF) zostanie rozegrany bezpośrednio po zakończeniu IV rundy.

5. Broń

 • Pistolet (rewolwer) kaliber: 9 mm,
 • Minimalny opór języka spustowego 1000 g.

6. Uczestnictwo

Do udziału w zawodach uprawnione są osoby zaproszone oraz zgłoszone w ustalonym terminie.

7. Opłata startowa

Przed przystąpieniem do zawodów uczestnicy wnoszą opłatę startową w wysokości 40,- PLN – członkowie klubu 20 zł.

8. Zgłoszenia

Każdy z zawodników zapisuje się na stronie: https://strzelnica.onfly.pl wpisując w miejsce „ID zawodów” hasło: zawody.

Wszelkie problemy techniczne prosimy zgłaszać na adres: kontakt@ksskomandor.pl, podając numer telefonu co przyśpieszy interwencję.

Członkowie klubu, którzy chcą skorzystać na zwodach z broni i/lub amunicji klubowej, proszeni są o zgłoszenie tego faktu również na powyższy adres.
Ze względów logistycznych udział w rundzie uprzejmie prosimy dokonywać do dnia 04.02.2022 r.

UWAGA!!! Nie będzie możliwości zapisania się w dniu zawodów!!!

9. Postanowienia końcowe

Ze względu na zagrożenie pandemiczne wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania wprowadzonych zaleceń pandemicznych oraz regulaminu strzelnicy i regulaminu zawodów.

W związku z tym, prosimy o punktualne przybycie na zawody zgodnie z dokonanymi rezerwacjami i opuszczenie strzelnicy niezwłocznie po zakończeniu swojej konkurencji.

Wszelkie informacje dotyczące przebiegu zawodów będą ukazywać się na stronie internetowej KSS KOMANDOR www.ksskomandor.pl oraz „EMJOT” Chorzów www.strzelnica.com.pl

Zawody zostaną przeprowadzone według powyższego regulaminu oraz przepisów technicznych Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Biorący udział w zawodach muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i terminów poszczególnych rund.

Organizatorzy

ZAPRASZAMY NA IV RUNDĘ i FINAŁ (PDF).