Klub Strzelectwa Sportowego Komandor

Historia Klubu

Klub Strzelectwa Sportowego „KOMANDOR” został powołany do życia w dniu 10 grudnia 1999 r. z inicjatywy entuzjastów strzelectwa w tym w przeważającej części ówczesnych pracowników Agencji Szkoleniowo Ochronnej Spadochroniarzy „KOMANDOR” . Jednym z celów dla których Klub został powołany było doskonalenie umiejętności strzeleckich pracowników ochrony zatrudnionych w Agencji „KOMANDOR”.

W 2001 roku Klub został pełnoprawnym członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Decyzją Zarządu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego przyznano licencję uprawniającą Klub do „udziału we współzawodnictwie sportowym w strzelectwie w rodzajach strzelań pneumatycznych , kulowych, śrutowych.”

Od tej chwili członkowie Klubu bardzo aktywnie włączyli się w ruch współzawodnictwa sportowego. Okazało się , że na sukcesy nie trzeba było długo czekać. W strzelaniu powszechnym zdobywali miejsca na podium w różnych imprezach strzeleckich, nie tylko organizowanych przez PZSS czy też OZSS, ale również przez służby mundurowe np. policję czy BOR. Klub ze swoimi sukcesami stał się znany nie tylko na Śląsku, ale również i w całej Polsce.

Od początku swojej działalności Klub oprócz działalności sportowej bardzo aktywnie uczestniczył w szkoleniu strzeleckim młodzieży szkół średnich w ramach przedmiotu Przysposobienie Obronne.

W 2004 roku pod swój dach przyjęli nas bardzo życzliwi ludzie – właściciele strzelnicy EMJOT w Parku Chorzowskim. Właśnie tam zawodnicy Klubu „KOMANDOR” w dalszym ciągu doskonalą swoje umiejętności strzeleckie, organizując wspólnie od 2015 roku turniej Zima w Emjot.

Turniej ten cieszy się coraz większym zainteresowaniem strzelców z Polski południowej.

Tradycje Klubu Strzelectwa Sportowego „Komandor” najlepiej prezentują osiągnięcia z ostatnich kilku lat obejmujące jedynie część naszej aktywności sportowej:

2009 rok

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA Bieruń, Siemianowice Śląskie, 12 – 13 września 2009 r.

Konkurencja: Psp 30 w kategorii mężczyzn:
1 miejsce: Chimiczewski Przemysław

Konkurencja: Pcz 30 w kategorii mężczyzn:
1 miejsce: Marciniak Zbigniew
3 miejsce Chimiczewski Przemysław

Konkurencja: Pdw 40:
1 miejsce: Hetman Adam

IV MISTRZOSTWA POLSKI W konkurencji: Pistolet Praktyczny 1 Wielodystans 1 Pistolet Praktyczny 2 Seria czasowa 25

Konkurencja Pistolet Praktyczny 1:
2 miejsce: Hetman Adam
3 miejsce: Fojcik Krzysztof

Konkurencja Wielodystans 1:
1miejsce: Fojcik Krzysztof
3miejsce: Hetman Adam

Pistolet Praktyczny 2:
1 miejsce: Hetman Adam

Seria Czasowa 25:
3 miejsce: Fojcik Krzysztof

Klasyfikacja Generalna:
1 miejsce: Fojcik Krzysztof
2 miejsce: Hetman Adam

2010 rok

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA Bieruń, Siemianowice Śląskie, 18 – 19 września 2010 r.

Pistolet dowolny 40 strzałów:
1 miejsce: HETMAN Adam

Pistolet sportowy 30 strzałów – mężczyzn
3 miejsce: Chimiczewski Przemysław

Pistolet centralnego zapłonu 30 strzałów – mężczyzn
1 miejsce: CHIMICZEWSKI Przemysław

Śląski Turniej Strzelecki 2010 klasyfikacja KLUBOWA
2 miejsce: Komandor Katowice

Śląski Turniej Strzelecki 2010 klasyfikacja indywidualna (Generalna)
1 miejsce: Chimiczewski Przemysław
3 miejsce: Marciniak Zbigniew

Śląski Turniej Strzelecki 2010 klasyfikacja indywidualna (konkurencje)
Psp 20 d – pistolet sportowy 20 strzałów – 25 m
1 miejsce: Chimiczewski Przemysław
3 miejsce: Marciniak Zbigniew

Pcz 20 d – pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów – 25 m
2 miejsce: Chimiczewski Przemysław
3 miejsce: Marciniak Zbigniew

Pistolet małokalibrowy 20 strzałów – 25m
1 Chimiczewski Przemysław

Pistolet małokalibrowy 3×5 strzałów – 25 m
2 miejsce: Chimiczewski Przemysław

Pistolet dużego kalibru 20 strzałów – 25 m
1 miejsce: Chimiczewski Przemysław
2 miejsce: Marciniak Zbigniew

Pistolet Praktyczny -1
1 miejsce: Szczerba Mariusz

2011 rok

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA w strzelectwie sportowym Bieruń, Siemianowice Śląskie, 17 – 18 września 2011 r.

Pistolet dowolny 40 strzałów
1 miejsce: Hetman Adam

Pistolet sportowy 30 strzałów – mężczyzn
3 miejsce: Marciniak Zbigniew

Pistolet centralnego zapłonu 30 strzałów – mężczyzn
3 miejsce: Chimiczewski Przemysław

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA ŚLĄSKIEGO TURNIEJU STRZELECKIEGO 2011 (Generalna)
2 miejsce: CHIMICZEWSKI Przemysław

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA ŚLĄSKIEGO TURNIEJU STRZELECKIEGO 2011 (konkurencje)

PCZ 20
1 miejsce: MARCINIAK Zbigniew
2 miejsce: CHIMICZEWSKI Przemysław

PISTOLET MAŁOKALIBROWY 3×5
2 miejsce: CHIMICZEWSKI Przemysław

PISTOLET MAŁOKALIBROWY 20 STRZAŁÓW
1 miejsce: MARCINIAK Zbigniew
2 miejsce: CHIMICZEWSKI Przemysław

PISTOLET DUŻEGO KALIBRU 20 STRZAŁÓW
1 miejsce: CHIMICZEWSKI Przemysław
2 miejsce: MARCINIAK Zbigniew

2012 rok

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA w strzelectwie sportowym Bieruń, Siemianowice Śląskie, Tychy 29 – 30 września 2012 r

Pistolet sportowy 30 strzałów – mężczyźni
1 miejsce: Bujoczek Tomasz
2 miejsce: Pac Jan

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNYCH ŚLĄSKIEGO TURNIEJU STRZELECKIEGO (Generalna)
3 miejsce: Marciniak Zbigniew

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNYCH ŚLĄSKIEGO TURNIEJU STRZELECKIEGO (Konkurencje)

Pistolet małego kalibru 20 strzałów
2 miejsce: Marciniak Zbigniew

Pistolet dużego kalibru 20 strzałów
2 miejsce: Marciniak Zbigniew

„Bonanza” 3×10
3 miejsce: Marciniak Zbigniew

2013 rok

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA w strzelectwie sportowym Siemianowice Śląskie, Tychy 5 – 6 październik 2013 r.

Pistolet sportowy 30 strzałów – mężczyźni
2 miejsce: Pac Jan

Pistolet centralnego zapłonu 30 strzałów – open
1 miejsce; Pac Jan

Śląski Turniej Strzelecki 2013 klasyfikacja KLUBOWA
4 miejsce; KOMANDOR Katowice

Śląski Turniej Strzelecki 2013 klasyfikacja INDYWIDUALNA (Generalna)
2 miejsce: Marciniak Zbigniew

Śląski Turniej Strzelecki 2013 klasyfikacja INDYWIDUALNA (konkurencje)

Psp 30 d – pistolet sportowy 30 strzałów – 25 m
2 miejsce: Pac Jan

Pistolet małokalibrowy 20 strzałów – 25m
1 miejsce: Marciniak Zbigniew
2 miejsce: Pac Jan

Pistolet dużego kalibru 20 strzałów – 25 m
2 miejsce; Marciniak Zbigniew

PP 1
2 miejsce: Fojcik Krzysztof

2014 rok

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA w strzelectwie sportowym Pszczyna 20 – 21 wrzesień 2014 r. Tychy 4 październik 2014 r. Bieruń 5 październik 2014 r.

Pistolet centralnego zapłonu 30 strzałów – open
2 miejsce: Marciniak Zbigniew

Pistolet dowolny 40 strzałów – open
2 miejsce: Hetman Adam

Śląski Turniej Strzelecki 2014 Klasyfikacja KLUBOWA
1 miejsce: KOMANDOR Katowice

Śląski Turniej Strzelecki 2014 Klasyfikacja INDYWIDUALNA (Generalna)
1 miejsce: Marciniak Zbigniew

Śląski Turniej Strzelecki 2014 Klasyfikacja INDYWIDUALNA (Konkurencje)

Pst 3×10 – pistolet standard 3×10 strzałów – 25 m
3 miejsce: Marciniak Zbigniew

Pcz 30 d – pistolet centralnego zapłonu 30 strzałów – 25 m
3 miejsce: Marciniak Zbigniew

Pistolet dużego kalibru 20 strzałów – 25 m
2 miejsce: Marciniak Zbigniew

Karabin snajper mk 100 m
1 miejsce: Cierpica Tomasz
3 miejsce; Hanke Sebastian

PP 1
2 miejsce: Fojcik Krzysztof

2015 rok

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA w strzelectwie sportowym Pszczyna 3 – 4 październik 2015 r. Tychy 17 październik 2015 r. Bieruń 18 październik 2015 r.

Pistolet sportowy 30+30 strzałów – open
2 miejsce: Bujoczek Tomasz

Pistolet centralnego zapłonu 30 strzałów – open
3 miejsce: Marciniak Zbigniew

Pistolet dowolny 40 strzałów – open
3 miejsce: Hetman Adam

Śląski Turniej Strzelecki 2015 Klasyfikacja KLUBOWA
1 miejsce: KOMANDOR Katowice

Śląski Turniej Strzelecki 2015 Klasyfikacja INDYWIDUALNA (Generalna)
3 miejsce: Marciniak Zbigniew

Śląski Turniej Strzelecki 2015 Klasyfikacja INDYWIDUALNA (Konkurencje)

Psp 30_s – pistolet sportowy 30 strzałów – 25 m
3 miejsce: Bujoczek Tomasz

Pst 3×10 – pistolet standard 3×10 strzałów – 25 m
3 miejsce: Bujoczek Tomasz

Pcz 30 d – pistolet centralnego zapłonu 30 strzałów – 25 m
3 miejsce: Marciniak Zbigniew

Pdw 40 -pistolet dowolny 40 strzałów – 50 m
1 miejsce: Hetman Adam

Pistolet dużego kalibru 20 strzałów – 25 m
1 miejsce: Marciniak Zbigniew
3 miejsce: Cierpica Tomasz

K_snajper_cz 100 m
1 miejsce: Płodczyk Adam
2 miejsce: Kuryj Albert

K_snajper_bz m-ce 100 m
1 miejsce: Hanke Marcin
3 miejsce: Hanke Sebastian

PP 1
2 miejsce: Fojcik Krzysztof

I Mistrzostwa Śląska w strzelaniu dynamicznym: Pistolet Praktyczny 1 Karabin Praktyczny Centralnego Zapłonu 24 Siemianowice Śląskie, dn. 13.09.2015 r.

KPcz – 24 STANDARD
3 miejsce: CIERPICA Tomasz

2016 rok

Śląski Turniej Strzelecki 2016 Klasyfikacja KLUBOWA
2 miejsce; KOMANDOR Katowice

Śląski Turniej Strzelecki 2016 Klasyfikacja INDYWIDUALNA (Konkurencje)

Pdw 40 -pistolet dowolny 40 strzałów – 50 m
1 miejsce: Hetman Adam

Pistolet dużego kalibru 20 strzałów – 25 m
2 miejsce: Marciniak Zbigniew

K_snajper_BZ 100 m
1 miejsce: Cierpica Tomasz
3 miejsce: Kardasiński Janusz

PP 1
3 miejsce: Fojcik Krzysztof

II Mistrzostwa Śląska w strzelaniu dynamicznym: Pistolet Praktyczny 1 Karabin Praktyczny Centralnego Zapłonu 24

PP-1
1. miejsce: GŁUCHOWSKI Tomasz

KPcz – 24 OPEN
1. miejsce: KIERES Tomasz
3. miejsce: CIERPICA Tomasz

2017 rok

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA w strzelectwie sportowym REZULTATY Pszczyna 14 – 15 października 2017 r. Tychy 21 października 2017 r. Bieruń 22 października 2017 r.

Pistolet dowolny 40 strzałów – open
2 miejsce: Hetman Adam

Śląski Turniej Strzelecki 2017 Klasyfikacja KLUBOWA
6 miejsce: KOMANDOR Katowice

Śląski Turniej Strzelecki 2017 Klasyfikacja INDYWIDUALNA (Konkurencje)

K_snajper_cz
3 miejsce: Stefański Bartosz